Fugen!

En grå fuge kan sagtens være grøn
Fugemasse har været anvendt i byggeri siden 1950’erne. Siden er produkterne blevet løbende udviklet og gjort mere miljørigtige. I dag er fugemasser sikrere og mere grønne end nogensinde – det er selvfølgelig til gavn for fugemanden, men sandelig også for dem, der skal bo eller arbejde ved produkterne hver dag i mange år.

Nogle gamle fugemasser kan stadig indeholde PCB, som har været forbudt siden 1970’erne. Disse produkter skal fortsat håndteres med omtanke ved oprensning af gamle fuger.

AROS Fugeteknik er glade for det øgede fokus på miljørigtige byggetekniske produkter, hvilket er sket gennem lovgivning og mærkning både i Danmark og i EU. Det betyder, at producenterne hele tiden kommer med nye og mere miljøvenlige teknologier og produkter, så mennesker og miljø beskyttes bedst
muligt.

Denne udvikling har AROS Fugeteknik været på forkant af i mange år. Vores mål er at bruge de mest miljøvenlige produkter på markedet, samtidig med at vi bevarer den optimale ydeevne. Derfor udfører vi vores fugeopgaver med MS-fugemasse, som har laveste MAL-kode og i øvrigt ikke indeholder phthalater. Denne fugemasse er udviklet og sælges af Ljungdahl.

Følg os på Facebook